zondag 29 oktober 2023 om 10.00 uur

29 oktober Woorddienst (wintertijd de klok gaat 1 uur achteruit)
Voorganger(s): Mw. Ds. G. van 't Kruis (Rijsenhout)
Organist: Theo Griekspoor

Orde van dienst 29 oktober 2023
VOORBEREIDING
- Orgelspel
- Woord van welkom
- Woord bij de paaskaars:
- Groet:
- Bemoediging: 
- Drempelgebed
INTREDE
- Intredelied: Lied 653: 1, 2 en 7
 - Kyrië-gebed
- Glorialied: Lied 305: 1
DIENST VAN HET WOORD
 -Inleiding op de dienst
‚Äč- Gebed van de zondag
- Eerste Schriftlezing: Mattheus 6: 1 t/m 8 (NBV21)
- LIED 756: Laat komen, Heer, uw rijk 1, 2 en 3
- Tweede Schriftlezing: Mattheus 6:  9 t/m 18 (NBV21)
- Acclamatie: (339a)
- Verkondiging
- Stilte
- Orgelspel
- Lied 390
DIENST VAN HET ANTWOORD
- Levensberichten
- Dankgebed en voorbeden, besloten met stil gebed en  gezamenlijk "Onze Vader"
- Diakonale mededelingen- Inzameling van de gaven.
- Slotzang: Lied 423
- Heenzending en zegen besloten met  gezongen “Amen” 

terug