zondag 22 oktober 2023 om 10.00 uur

22 oktober Woorddienst
Voorganger(s): Ds. J. v.d. Putte (Zierikzee)
Organist: Mark de Vries

Orde van dienst.

INTREDE
Woord van welkom
Zingen: Psalm 42: 1 en 2
Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 3
Gebed om ontferming
Zingen: NLB 283 , In de veelheid van geluiden ..

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing : Psalm 42: 2-6 , en Psalm 43.
Zingen : Psalm 43: 1, 3 en 5
Schriftlezing:  Johannes 7: 53 - 8: 11
Zingen : NLB 339a
Uitleg en verkondiging
Moment  van stilte
Orgelspel

 DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van onze gaven
Gebeden : Dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze VAder
 
ZENDING EN ZEGEN
Zingen:  Laat de woorden … NLB 422
ZEGEN , A: AMEN
 

terug