zondag 8 oktober 2023 om 10.00 uur

8 oktober Woord- en doopdienst
Voorganger(s): Ds. Mirjam Vermeij
Organist: Mark de Vries

Orde van dienst 8 oktober 2023 – 3de zondag van de herfst


In deze dienst wordt een doop bediend

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Lied om mee te beginnen: NLB 212: 1 en 2 (Laten wij zingend deze dag beginnen)
Groet
Bemoediging
Vervolg aanvangslied: NLB 212:3
Kyriegebed
Glorialied: NLB 657:1 en 4 (Zolang wij ademhalen…)
BEDIENING VAN DE DOOP
loflied Gezang 335 (LvdK) 
Geloofsbelijdenis NLB 344: 1 tm 3.
verwelkoming
loflied: Geroepen om te zingen 79: ‘Verbonden met vader en moeder’ – 1, 2 en 4
DIENST VAN HET WOORD
We lezen uit de Bijbel: Marcus 10: 13-16
Overweging
Stilte
Orgelspel
Lied: NLB 782: 1, 2, 3 (Het koninkrijk is voor een kind)
DIENST VAN DE GAVEN
Levensberichten
Voorbeden / Stil gebed / Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie                    2. Kerk
Kinderen komen terug uit de kinderkerk.
Slotlied: NLB 704: 1 en 2 (Dank, dank nu allen God)
Zending en zegen met Amen (1x). 

terug