zondag 1 oktober 2023 om 10.00 uur

1 oktober Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger(s): Ds. Mirjam Vermeij
Organist: Gert-Jan Velders

Orde van dienst 1 oktober 2023 – 2de van de herfst
(2de dag van het Loofhuttenfeest)

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Aanvangslied: NLB 65: 1, 2
Groet
Bemoediging en drempelgebed
Vervolg aanvangslied: Psalm 65: 5
Kyriegebed
Glorialied: NLB 84:1, 2
DIENST VAN HET WOORD
Inleiding
Lezing uit de Bijbel: Psalm 118
Zingen: NLB 118: 1
Uit de Bijbel: Psalm 118: 5-12
Zingen: NLB 118: 5 en 6
Uit de Bijbel: Psalm 118: 22-27 (door lector)
Zingen: NLB 118: 10
Lezing uit de Bijbel: Leviticus 23:39-43
Muziek door organist
Overweging
Stilte
Orgelspel
Zingen NLB 282: 1 tm 4
VIERING VAN HET AVONDMAAL
Voorbeden
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Tafelgebed: NLB 403d, tekst, afwisselend gesproken door voorganger en gemeente
Dankgebed
Slotlied: NLB 440: 1, 2, 4.
Zending en zegen met Amen (1x) 

terug