zondag 18 juni 2023 om 10.00 uur

18 juni Overvlieg-dienst
Voorganger(s): Mw. ds. Mirjam Vermeij
Organist: Mark de Vries

ORDE VAN DIENST 18 juni 2023

Voorganger:      Mirjam Vermeij

 

-        Orgelspel

-        We luisteren naar Beautiful Day
-        Woord van welkom
-        Woord bij de paaskaars
-        Zingen NLB 218: 1 t/m 3 Dank u voor deze nieuwe morgen
-        Groet
-        Bemoediging
-        Drempelgebed
-        Zingen: NLB 218: 4 en 5 Dank u voor deze nieuwe morgen
-        Inleiding
-        Marcus 6:7-9, 12-13, 30-31 (Bijbel in Gewone Taal)
-        zingen NLB 806: 1, 2, 3
-        Woorden voor onderweg
-        Overstapmoment
-        Lied voor overstappers Felien, Femke, Phileine, Tess,
         gezongen door de gemeente / o
p de melodie NLB 801
         (Door de nacht van strijd en zorgen)


1. In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten,
meester, juf en klasgenoot.

2. In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou,
zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.

3. In een land van nu en later
doen we nu een stapje terug.
Maar we zijn er wel, [en] ook morgen,
als een steuntje in je rug.

4. Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij
 
-        voor onderweg!
-        Zingen NLB 904: 1, 3 en 5 Beveel gerust uw wegen
-        diaconale mededeling en collectes: 1. diaconie en 2. Kerk
-        collecte
-        levensberichten
-        voorbeden / stil gebed / Onze Vader
-        zingen NLB 608: 1, 2 De steppe zal bloeien
-        zegen

 

 

terug