zondag 11 juni 2023 om 10.00 uur

11 juni Woorddienst
Voorganger(s): Pastor Anna Carina Klein (Amsterdam)
Organist: Mark de Vries

ORGELSPEL
WELKOM

INTOCHTSLIED: 150:1,2 Looft God Looft hem overal

VOTUM EN GROET

 

Lied 65 De stilte zingt u toe, o Here
KYRIEGEBED
Lied 981: 1,2,3,4,5 Zolang er mensen zijn…..
GEBED VOOR DE OPENING VAN DE SCHRIFT

Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 5,9-15 (NBV 2004)
Lied 568a U-bi ca-ri-tas et a-more  
Tweede  Schriftlezing:
Hogepriesterlijke gebed Johannes 17: 14-26 (NBV 2004)

Lied 568a
OVERDENKING
STILTE en ORGELSPEL
DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER.  
Lied 886: Abba, Vader U alleen
COLLECTES
SLOTZANG: Lied 675: 1,2 Geest van hierboven
ZEGEN   

terug