zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur

4 juni Woorddienst
Voorganger(s): Mw. ds. Marijke Gehrels (Tienhoven)
Organist: Mark de Vries

Zondag 4 juni 2023

ORDE VAN DIENST                                 
Voorganger: ds. Marijke Gehrels (Tienhoven)
-             Orgelspel
-             Woord van welkom
-             Woord bij de paaskaars:
-             Groet
-             Bemoediging
-             Drempelgebed
-             Psalm 25: 7, 10 (Gods verborgen omgang vinden)
-             Kyrië-gebed
-             Glorialied: 825: 1, 5 (De wereld is van Hem vervuld)

DIENST VAN HET WOORD
-             Gebed van de zondag
-             Eerste Schriftlezing: Exodus 34:4-9 (NBV21) 
-             Lied 906: 1, 2 (God is tegenwoordig)
-             Tweede Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 (NBV21)
-             Acclamatie:  (339a)
-             Verkondiging
-             Stilte
-             Orgelspel
-             Lied: 86: 5, 2 (Gij zijt groot en zeer verheven)
             
DIENST VAN HET ANTWOORD
-             Levensberichten
-             Dankgebed, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader"

-             Diaconale mededelingen - Inzameling van de gaven.
-             Slotzang: 416: 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
-             Heenzending en zegen besloten met  gezongen “Amen”
             

             
                              
 

terug