zondag 12 december 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. R. van de Weg (Uithoorn)
Woorddienst 3e advent, Dienst van Schrift en Tafel

terug