KERKCAFÉ MET MARC SCHUILENBURG

Marc Schuilenburg schreef onlangs het boek „Hysterie. Een cultuurdiagnose.‟
„Het huidige debat in de samenleving over veiligheid vertoont hysterische trekken?‟ aldus Schuilenburg.
Of het nu de pietendiscussie is, ophef over het vluchtelingenbeleid of het afschaffen van de dividendbelasting. Het zijn allemaal onderwerpen die
maar een klein zetje nodig lijken te hebben om een gevoel van hysterie te ontketenen.‟
Misschien kunnen we dat ook zeggen van de vreesachtige reactie van Tweede Kamerleden op het bericht van diefstal van bedrijfsgeheimen van ASML.
„China zou er achter zitten‟ ... , ook al weerlegt de directie van ASML de gedachte. En vertoont de klimaatdiscussie/maatregelen ook geen trekken van overspannenheid.
Schuilenburg legt echter niet alleen het „hysterische reageren‟ bloot, hij kent ook een bepaalde mate van begrip voor de tamelijk overgevoelige samenleving.
Zijns inziens wijst deze reactiecultuur namelijk op een gebrek aan geborgenheid.
In dagblad Trouw (jan 2019) ging Leonie Breebaart met hem in gesprek. Een boeiend interview. Wij willen dat gesprek ook graag met hem hebben. En wie zijn boek heeft gelezen kan des te beter met hem in gesprek gaan. (Boom, Amsterdam 2019 Paperback). U bent van harte welkom.
terug