KERKCAFÉ 2020

Het overkoepelende thema voor deze avonden hebben we genoemd: Nieuwe Spiritualiteit.

Wat bedoelen we daarmee? Vorig jaar verscheen een rapport van het CBS over de godsdienstige kaart van Nederland dat suggereerde dat er in Nederland nauwelijks nog aan religie wordt gedaan. Er zitten ‟s zondags minder mensen in de kerk, dus zijn we minder religieus, was de conclusie in de media. Maar dat blijkt veel te kort door de bocht. Religie is niet identiek aan godsgeloof, vertelt menig godsdienstwetenschapper. Het speelt zich steeds vaker in minder vaste vormen ook buiten de kerk af. Zijn er ontwikkelingen van nieuwe vormen van religiositeit? Hoe wordt de leegte gevuld? We willen dit van verschillende kanten benaderen en worden daarbij weer begeleid door deskundige gastsprekers.

Vrijdag 7 februari is dr. Taede A. Smedes onze gast.
Hij is godsdienstfilosoof en theoloog en schreef o.a. het boek: „God, iets of niets? De subtitel luidt: de post-seculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof. Hij zal vertellen over de manieren en vormen waarin de hedendaagse religiositeit gestalte krijgt. Staan we aan het begin van een nieuwe weg? De drang om ons van religie te bevrijden blijkt, paradoxaal genoeg, ons verlangen ernaar te bevestigen, constateert hij. Dr. Smedes is gespecialiseerd in de relatie tussen religie en wetenschap.
Een van de vormen waarin religieuze symboliek tot uiting komt en gecommuniceerd wordt is de kunst. Ook moderne kunst. Het verlangen om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Vrijdag 27 maart is Ruud Bartlema de gastspreker. Bartlema is beeldend kunstenaar en theoloog.
Hij is, behalve een bijzonder kunstenaar, ook een begaafd spreker en geeft veel lezingen overal in het land. Hoe de avond er precies uit gaat zien bespreken we met hem nog op een later tijdstip. Wel kan ik alvast het volgende meedelen: omdat 27 maart in de veertigdagentijd valt wil hij zijn lezing, waarbij ongetwijfeld ook beelden vertoond worden, hierop aanpassen. Op een later moment hoort u hier meer over.

Het derde Vijvergesprek is op vrijdag 15 mei.
Wie die avond onze gastspreker is, blijft een verrassing.

Noteert u in elk geval alvast ook deze datum. Zoals gewoonlijk gaat de deur om 18.30 uur open en beginnen we om ongeveer 19.15 uur Nogmaals de data: 7 februari, 27 maart en 15 mei.
 
terug