KERKBALANS 2018: HERINNERING OVER UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE

De vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Zoals u in de begeleidende folder hebt kunnen lezen, is er een flink verschil tussen de inkomsten en uitgaven van onze gemeente en daarom is een ieders bijdrage van belang.
Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het toezeggingsformulier.
Wij hopen daarom dat u wilt reageren en gul wilt schenken om onze gemeente te helpen alle dingen te doen die we belangrijk vinden: Voor ú en voor anderen! Hoe eerder u de retourenveloppe inlevert, des te sneller kan deze in de administratie worden opgenomen en ook dát is belangrijk voor een goed verloop van dit jaar.
 
Inmiddels zijn wij blij verrast dat al behoorlijk wat mensen hun toezegging kerkelijke bijdrage inleveren in het offerblok in de gang van onze kerk. Hartelijk dank daarvoor!
Mocht het zo zijn dat u heeft verzocht om de bijdrage via automatische incasso te laten lopen, maandelijks vanaf januari 2018, weet dan dat dit niet mogelijk is. Het bedrag wordt voor u in 10 delen gedeeld en per maart 2018 geïncasseerd van de door u opgegeven rekening.
 
Indien u vragen heeft dan kunt u te allen tijde met mij contact opnemen, via telefoonnummer 06-14928440.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Marijn Vis, Penningmeester
terug