JOUW MEDEWERKING WORDT GEVRAAGD!!!!!

Wat zoeken we precies!?
Iemand die namens het CvK contact onderhoudt met en als vraagbaak dient voor onze koster/beheerster Henriët den Arend. Dit gaat over zaken als: verhuuraangelegenheden, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en inrichting. Je bent ook aanspreekpunt voor onderhouds-medewerkers van bedrijven die onderhoud voor ons uitvoeren. En waar nodig en mogelijk doe je misschien ook zelf wat eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Wat kost het je aan tijd?!
Dat is moeilijk in uren per week of per maand uit te drukken. Soms wordt je gevraagd te overleggen met de beheerster, maar dat is niet structureel. Soms ook heb je telefonisch of persoonlijk contact met uitvoerende mensen van onderhoudsbedrijven. Kortom: de tijddruk is niet erg hoog, maar wisselend.
We vragen niét van je dat je lid wordt van het CvK, maar wel dat je bereid bent om ongeveer één maal per twee maanden een half uur aanwezig te zijn in de bespreking van het CvK (als beheerszaken en onderhoud aan de orde komen). Je kunt daar je bevindingen, vragen en dilemma’s bespreken en samen besluiten we dat wat we wel of niet zullen/kunnen doen.

Wat krijg je terug?!
Het “goede gevoel” actief betrokken te zijn bij het (materiële) wel en wee van onze gemeente. Je krijgt onmiddellijk het gevoel dat het (nog meer dan als “gewone” kerkganger) ook joúw gebouw is.
En verder natuurlijk betrokkenheid bij het CvK dat bestaat uit leuke, praktische mensen die onze gemeente in materiële zaken wil helpen.

 
terug