zaterdag 1 april 2017

JAARLIJKSE KERKENRAADSDAG; HET IS ECHT GÉÉN GRAP!

Datum: 
 zaterdag 1 april 2017
Tijdstip: 
 9.30 uur  - 18.00 uur
Locatie: 
 Pelgrimskerk


Soms moet er écht even wat langer worden gesproken!

Jaarlijks houdt de kerkenraad een bezinningsdag, genaamd “kerkenraadsdag”. Tijdens die dag worden relevante onderwerpen diepgaander besproken dan op de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen mogelijk is.
 
Zo wordt ook op 1 april 2017 weer zo’n jaarlijkse kerkenraadsdag gehouden.
Tijdens deze dag wordt het beleidsplan 2015 – 2020 aan de orde gesteld en waar gewenst bijgesteld.
Zeker op dit moment is dat zeer relevant. Wij hebben moeite om alle werkzaamheden uit te voeren met steeds minder vrijwilligers. Ook de middelen nemen af om ons werk in de volle breedte uit te voeren.
Uw kerkenraad; Harry den Arend, voorzitter

terug