Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!

HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Ambtsdragers en gemeenteleden die menen een project te hebben dat écht op geen andere manier kan worden gefinancieerd, dienen een verzoek in bij de "beoordelingecommissie" van het fonds.

Dat verzoek moet natuurlijk wel goed voorzien zijn van een omschrijving, een begroting en een opgave van het bedrag dat wordt gevraagd met een degelijke onderbouwing. Ook moet goed worden aangegeven welke andere financiëringsmogelijkheden zijn onderzocht, zodat de beoordelingscommissie ook tot een afgewogen besluit kan komen.

Dat besluit hoeft niet automatisch "toekenning" in te houden. Wanneer je bij voorbeeld op het laatste moment een "leuke" aktiviteit bedenkt, maar vergeten bent die te begroten en die dus niet in de normale kerkbegroting staat kun je niet "als vanzelf" bij het fonds aankloppen. Het moet écht gaan om iets bijzonders!
Zo kun je denken aan een investering binnen de gemeente die anders niet of op langer termijn pas mogelijk is. Een voorbeeld daarvan was de aanschaf van een prachtige beamer, die er alleen kon komen dankzij dit fonds.
Maar ook andere, inhoudelijke, aktiviteiten kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits.......ja mits er een goede onderbouwing is en het niet op een andere manier tot stand kon/kan komen.
 
terug