HET CVK HEEFT EEN GIFT ONTVANGEN

Het CvK heeft een gift ontvangen van mevrouw B. ter hoogte van € 300,-.
Vanzelfsprekend zijn wij haar zeer erkentelijk voor deze gift, die wij een passende bestemming zullen geven.
Het CvK.
terug