Vergeet u niet uw vrijwillige bijdrage te voldoen? Uw kerk

HERINNERING VRIJWILLIGE BIJDRAGE AAN ONZE GEMEENTE VOOR 2016

Het jaar is weer bijna ten einde. Indien u nog niet de gelegenheid hebt gehad dit jaar om een vrijwillige bijdrage aan uw gemeente te doen dan willen wij u laten weten dat dit alsnog mogelijk is.
Gemeenteleden die aan het begin van het jaar wél een bedrag hebben toegezegd voor 2016, maar het nog niet zelf hebben overgemaakt aan de kerk, willen wij vragen dit voor het jaareinde te doen.

Uw bijdragen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerk: NL17FVLB0635800373 tnv de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden (zie voor details ook de achterkant van Meerkontakt).
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vriendelijke groet,
Jacob van Gelder
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
terug