HERINNERING VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017!

Begin dit jaar hebben wij van veel gemeenteleden een toezegging ontvangen voor een vrijwillige bijdrage.
Inmiddels is het overgrote deel hiervan door ons ontvangen. Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank!
 
Van een aantal gemeenteleden hebben wij het toegezegde bedrag echter nog niet mogen ontvangen.
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn na te gaan of u het toegezegde bedrag reeds heeft overgemaakt? 
 
Ook zijn er gemeenteleden die geen toezegging hebben gedaan en ook nog geen bijdrage hebben overgemaakt.
Wellicht ziet u ruimte om nog iets bij te dragen dit jaar.
 
U kunt uw bijdragen overmaken op rekening
NL17 FVLB 0635 8003 73 t.n.v. Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden

 
U weet dat kerkelijke giften in aanmerking komen voor fiscale aftrek.
Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage?
Dan is dit een goede gelegenheid.
U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel"die de fiscus normaal stelt.
Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft!
Een overweging waard?
U kunt het formulier Overeenkomst Periodieke Gift downloaden op onze website www.pelgrimskerk.org

 
terug