HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017

De vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Zoals u in de folder die u heeft ontvangen hebt kunnen lezen is er een flink verschil tussen de inkomsten en uitgaven van onze gemeente en daarom is iedere bijdrage van belang. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het toezeggingsformulier.
terug