HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.
 
Als u op het toezeggingformulier ons machtigt voor automatische incasso, regelen wij de incassering van uw kerkelijke bijdrage. U hoeft dan verder niets meer te doen. Makkelijker kunnen we het niet maken.
 
Mogelijk behoort u tot de groep die de brief nog niet heeft ingeleverd en/of nog niet toegekomen is aan het toezeggen van een financiële bijdrage aan de kerk.
In dat geval vragen wij u uw toezegging alsnog te doen.
 
Dat kan door uw toezegging in het “offerblok” in de hal van de kerk te deponeren, maar wij zijn ook graag bereid uw toezeggingsformulier bij u langs te halen. Neem in dat geval contact op met Foeke Dekker telnr 020 8900175/0621572847; mail: fw.dekker@quicknet.nl.
 
Het College van Kerkrentmeesters
 
terug