Geschiedenis De Tweede Steen

Reliwiki

https://reliwiki.nl/index.php/Badhoevedorp,_Havikstraat_5_-_Pelgrimskerk

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Sobere interbellumkerk met dakruiter.
Gebouwomschrijving SKKN. Sinds 1989 zijn de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Badhoevedorp Samen Op Weg. Na het besluit in 1992 om de kerkelijke activiteiten op één plaats te concentreren is gekozen voor het gebouw van de Gereformeerden en werd dat van de Hervormde gemeente aan de Sloterweg, de Immanuëlkerk, verkocht en later gesloopt.
De Pelgrimskerk ligt op een ruim terrein aan de Havikstraat. Rechts van de kerk staat de pastorie en daarnaast een jeugdgebouw (zie overzichtsfoto's, tekening zuidwestgevel).
Aanvankelijk heette de kerk Badhoevekerk. Toen Badhoevedorp groter werd en er meer kerkgebouwen verrezen noemde men de kerk gewoon Gereformeerde Kerk. Vanaf 1 januari 1989 heette de kerk enkele maanden Havikstraatkerk om nog datzelfde jaar omgedoopt te worden in Pelgrimskerk.
De Badhoevekerk is ontworpen door architect J. de Nooyer en op 20 juni 1935 in gebruik genomen. Een jeugdgebouw, de Karavanserai, werd in 1959 bijgebouwd, vrijstaand, naar ontwerp van architect J.A. Westerman. Bij de verbouwing van de kerk in 1999-2000 werden de gebouwen door middel van een gang met elkaar verbonden, waardoor een modern kerkelijk centrum is ontstaan met de mogelijkheid van het gebruik van zalen door derden (zie overzichtsfoto's, plattegrond).
De opening van het vernieuwde complex vond plaats op 14 mei 2000.
Na de sluiting van de Immanuëlkerk zijn diverse voorwerpen overgebracht naar de Pelgrimskerk. Zo kreeg de torenhaan een plaats op de dakruiter van de Pelgrimskerk (zie overzichtsfoto's, foto Immanuëlkerk gemaakt door M. de Rijk).
In de kerk bevinden zich ook voorwerpen uit de Ned. Herv. kerk Geloof en Liefde te Lijnden. Lijnden vormde samen met Badhoevedorp de Hervormde gemeente Badhoevedorp-Lijnden. De laatste dienst in dit gebouw vond plaats op 21 mei 2001.
In 2004 is er een Symbolische Stiltetuin gerealiseerd aan de achterzijde van de kerk. Op 6 juni 2004 werd deze officieel geopend. Het middelpunt van het ontwerp vormt de doopvont van de Immanuëlkerk. Verder komen de driehoek, als symbool van de Drie-eenheid, en de begrippen Geloof, Hoop en Liefde overal terug. Een belangrijke plaats neemt de gedachtenismuur in. Deze is afkomstig van 'De laatste tuin' op de Floriade van 2002 in de Haarlemmermeerpolder. Ook de houten pelgrimsgroep is afkomstig van de Floriade.
 
Orgel
In 1961-1962 bouwde Willem van Leeuwen een orgel voor de Hervormde Immanuëlkerk. Na het samengaan van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk werd de Immanuëlkerk gesloten en afgebroken. Het orgel opgeslagen en na restauratie door de firma Pels & Van Leeuwen overgeplaatst naar de Pelgrimskerk. Deze kerk uit 1935, ontworpen door de architect J. de Nooyer, is in 2000 geheel gerenoveerd. In 2008 is een revisie uitgevoerd door Pels & Van Leeuwen. Hierbij is de Octaaf 4' van het pedaal vervangen door een Gedekt 8'. Beide tongwerken werden tevens voorzien van langere bekers en nieuwe tongen.
 
terug