Gemeentevergadering: Beroepingscommissie.

Gemeentevergadering

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor een extra gemeentevergadering op maandag 4 juli 2022 om
20.00 uur in de kerkzaal van de Pelgrimskerk in verband met het voordragen van een kandidaat-
predikant. In deze vergadering zal de beroepingscommissie toelichting geven op de gevolgde
procedure en de kandidaat-predikant aan u voorstellen. Vervolgens zal de kandidaat-predikant
zichzelf aan u voorstellen. Daarna vindt de verkiezing door de stemgerechtigde leden plaats. Indien
minimaal 2/3 van de stemmen vóór zijn en er geen bezwaren zijn, zal de kerkenraad overgaan tot
een beroep.
Namens de kerkenraad en beroepingscommissie,
Hannie van Driel
terug