Gemeentevergadering

Op maandag 3 oktober 2022 om 20.00 uur wordt een gemeentevergadering gehouden in de Karavanserai. Op het programma staan twee onderwerpen:
  1. De begroting voor 2023
  2. Huisvesting en kerkgebouwen
Tijdens de gemeenteavond in het najaar van 2019 is er gesproken over de huisvesting en onze kerkgebouwen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en moeten we als gemeente verdere stappen ondernemen. Om mede de richting en de opties die er voor ons zijn te bepalen, horen de kerkenraad en de werkgroep kerkgebouwen graag van de leden hoe zij denken over een aantal onderwerpen. 
U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.
Juup Bosch, scriba
 
terug