GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK !

GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK !
Zoals u allen bekend, is onze predikant, ds. Bert Griffioen, per 1 april vertrokken uit onze gemeente. Wij “zwaaien hem absoluut nog een keer uit, want dat kon helkaas niet doorgaan vanwege de gezondheidscrisis in Nederland.

Ds. Bert is met ingang van 1 april 2020 predikant/geestelijk verzorger bij de “Alkmaarse ziekenhuizen”. Wij gunnen hem die stap in zijn loopbaan natuurlijk allen van harte na een ambtsperiode van precies negen (!) jaar in onze gemeente.  Hij laat in onze gemeente een rijke erfenis na aan aandacht, activiteiten en….dierbare herinneringen.

Maar daarnaast schept zijn vertrek voor ons ook een nieuwe uitdaging!

Wij hebben meermalen met elkaar “gedeeld” dat onze gemeente in omvang slinkt, in leeftijd “vergrijst” en qua inkomsten achteruit gaat. Eerder al hebben we vastgesteld dat we genoodzaakt zijn om onze uitgaven aan ons gebouwencomplex drastisch te verminderen. Daar komt nu bij dat wij (op basis van onze demografische ontwikkeling; huidige financiën en perspectieven) van het breed moderamen en CCBB niet zonder meer toestemming krijgen om een nieuwe predikant te beroepen (en zeker niet in een volledig dienstverband). Gelet op onze perspectieven zou dat ook onverantwoord zijn.

Gelet op deze beide grote uitdagingen zullen wij ons goed moeten beraden op ons “gemeente zijn” voor de toekomst voordat wij langdurige verplichtingen aangaan op zowel materieel- als personeel gebied.
terug