maandag 2 september 2019

GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW GEMEENTE

Datum: 
 maandag 2 september 2019
Tijdstip: 
 20.00 UUR  - 22.30 uur
Locatie: 
 Karavanserai

Maandagavond 2 september aanstaande vindt een belangrijke gemeenteavond plaats.

Naast andere punten (zoals de jaarrekening over 2018) komt met name het rapport over de toekomst van onze kerkgebouwen, genaamd “Pelgrimskerk 2025”, aan de orde. Het rapport is opgesteld vanuit KERKELIJK WAARDEBEHEER en de conclusies zullen door de opstellers worden toegelicht.

Het programma start precies om acht uur. Vanaf half acht bent u dus hartelijk welkom voor ontvangst met koffie.
De volledige agenda ligt die avond bij de ingang voor u klaar.

(Uitsluitend) lidmaten van onze gemeente kunnen het rapport desgewenst tussen 27 augustus en 1 september op afspraak en in aanwezigheid van een van de leden van de werkgroep “Pelgrimskerk 2025” doorlezen. In verband met de vertrouwelijkheid van de inhoud kan het rapport helaas niet worden verstrekt of verstuurd. Een afspraak voor de inzage kunt u maken via Juup Bosch (tel: 020-6593500).

In de loop van het voorjaar hebben  we u enkele malen geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Nog niet over de inhoud van de mogelijkheden, maar wel over het werk dat wordt verzet.

Maar op dit moment kunnen we u meedelen dat het rapport van onze externe deskundigen klaar is.

Een “behandelingsplanning” is opgesteld voor dit najaar.
Daarbij worden het moderamen en de kerkenraad eind augustus geïnformeerd over het rapport en direct daarop volgend houden we een 

GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

Volgend op deze gemeenteavond zal de kerkenraad zich dan buigen over de verdere voortgangsmogelijkheden.

Noteer deze datum vooral in uw agenda en attendeer ook andere gemeenteleden hierop.

terug