maandag 19 juni 2017

GEMEENTEAVOND OVER BELANGRIJKE ZAKEN VOOR DE TOEKOMST VAN UW GEMEENTE

Datum: 
 maandag 19 juni 2017
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 UUR
Locatie: 
 Pelgrimskerk-Karavanserai

De kerkenraad nodigt u allen van harte uit om op maandag, 19 juni 2017 aanwezig te zijn op de gemeenteavond.
Deze gemeenteavond vloeit voort uit de gemeenteavond van vorig jaar, waarin wij toegezegd hebben met u in contact te treden betreffende de voortgang van het pastoraat.
Dit heeft enige tijd geduurd, maar de kerkenraad heeft gezien de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente dit met de nodige zorgvuldigheid willen behandelen.
 
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

Opening

Pastoraat met een toelichting van
Harm Jonker vanuit het CvK
Lucie Gijzenberg vanuit de pastorale raad

Uitwerking enquête met toelichting door Harm Jonker

Pauze

Bespreking van het idee van de werkgroep Afscheid over de inrichting van een rouwcentrum.

Afsluiting door ds. Bert Griffioen 

Gezien de belangrijke punten die op de agenda staan ter bespreking, willen wij als kerkenraad het belang van uw aanwezigheid benadrukken.
Komt allen.

Vanaf 12 juni kunt u de agenda met een toelichting op de stukken opvragen bij het scribaat.
 

Harry den Arend                                                            Juup Bosch
Voorzitter                                                                       Sciba


 

terug