maandag 28 september 2015

Gemeenteavond Financien

Locatie: 
 Karavanserai
Tijdstip: 
 20.00  - 21.30

Tijdens de gemeenteavond op 28 september 2015 zullen de jaarrekening 2014 en begroting 2016 toegelicht worden. Desgewenst kunt u bijbehorende stukken aanvragen bij Jacob v. Gelder, tel. 06-1881 7022, of email jacobendiana@gmail.com.
Zondag 20 september ligt voor geïnteresseerden op de tafel in de Stiltekapel ook een aantal exemplaren klaar. Juup Bosch, scriba

terug