donderdag 2 maart 2017

GELOOFSGESPREKSKRING (met aansluitend de mogelijkheid belijdenis te doen)

Datum: 
 donderdag 2 maart 2017
Tijdstip: 
 20.00 UUR  - 21.30 UUR
Locatie: 
 Pelgrimskerk - consistoriekamer

Er komen geluiden of indirecte vragen tot mij of er niet een gesprekskring zou kunnen worden gevormd waar je meer leren kunt over het christelijk geloof. In die kring zou dus het geloofsonderricht een duidelijke plaats moeten hebben. Deze zou voor iedereen die geïnteresseerd is open moeten staan maar zeker ook voor (jongere) mensen die overwegen ge-loofsbelijdenis te doen en het zou een stimulans en leerproces kunnen betekenen voor mensen die wat meer willen leren.

terug