GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER !!!!

De fa. Nijssen Recycling bericht ons daarover het volgende:
De afzetsituatie op korte termijn voor oud papier is op dit moment verre van rooskleurig, belangrijker echter nog zijn een paar lange termijn ontwikkelingen:

Het huishoudelijk oud papier heeft een snel afnemend aandeel kranten en tijdschriften en een groeiend aandeel verpakkingskarton. Dit heeft gevolgen voor de sorteerkosten om papier en karton te scheiden en het beperkt de afzetmogelijkheden bij de snel krimpende krantenpapierindustrie. Daarnaast neemt het soortelijk gewicht van oud papier snel af en nemen daarmee de kosten per kg fors toe voor zowel de inzameling als de verwerking.

Hiernaast zien wij een snelle toename van het aandeel bedrijfsmatig oud papier in de inzamelcontainers waarvoor bedrijven in de commerciële routes een verhoging van de vergoeding voor het ophalen moeten gaan betalen. Hiermee gaat vaak ook nog een toenemende vervuiling gepaard en ook dit zorgt voor een nog lager soortelijk gewicht.

De prijzen voor oud papier staan door dit alles sterk onder druk, waardoor wij vanaf 1 januari 2020 geen vergoeding meer kunnen betalen. Ook voor de langere termijn zien wij deze situatie niet veranderen.
 
Dus: bijgaande tekst is helaas vanaf 1 januari 2020 niet langer van toepassing bij onze kerk.
 
terug