Onderzoek is prachtig en.....we hebben de BESTE DEAL!

ENERGIEPRIJZEN VERGELIJKEN!!!!

Energie bestaat in ons geval uit elektra én gas. Velen denken bij mogelijke besparingen altijd aan besparingen op elektra, maar.....wist u dat gas het overgrote deel van de energiekosten uitmaken?!
Dat werpt natuurlijk een ander licht op de mogelijkheden om prijzen te vergelijken.

Geheel onafhankelijk heeft één gemeentelid voor ons zes bekende en als "goedkoop" bekend staande leveranciers benaderd. Soms rechtstreeks, maar veelal via bemiddelaars om daarmee de moeglijke prijs nog verder te "drukken". Dat leverde een prachtig (en ingewikkeld maar volledig) overzicht op van alle kosten voor elektra, gas, levering energiebelasting, etc.
Hieruit "leek" in eerste instatie een forse besparingsmogelijkheid, maar dan wel ten opzichte van de uitgaven in 2015!

Maar gelukkig: wat bleek?!
Wij zijn sinds enkele jaren aangesloten bij de collectieve inkoop "Energie voor Kerken". Dit is een inkoopcombinatie die voor een groot aantal kerken (ook via een bemiddelaar) energie (dus elektra én gas) inkoopt voor kerken.
Deze inkoopcombinatie heeft een meerjarige afspraak met ons; wij zijn dus voor meerdere jaren aan hen verbonden. Maar zij kopen in gedeeltes de energie in om op die manier zeker te weten dat zij alleszins redelijke prijzen kunnen bedingen. Natuurlijk kan het ook daarbij zo zijn dat we op enig moment net iets meer zullen betalen dan bij een ander. Dat hangt nu eenmaal af van het moment waarop het afnamecontract wordt gesloten.
Maar tot nu toe zijn we zonder meer zéér tevreden over onze inkoopcombinatie.
Zéker nu wij ook via een onafhankelijke "dubbelcheck" hebben kunnen vaststellen dat wij de laagste prijs van dit moment betalen!

Oh ja, en die prijzen in 2015? Tja, die wáren gewoonweg hoger. Dat gold voor alle huishoudens ook. Maar die voeren natuurlijk geen jaarrekening waardoor eind 2016 pas zichtbaar wordt wat in 2015 is uitgegeven. Die waren de hogere prijzen al lang weer vergeten.
terug