EINDSTAND TOEZEGGINGEN AKTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016 EINDSTAND TOEZEGGINGEN AKTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016
Dat is zeer goed nieuws natuurlijk! Niet iedereen die een bijdrage doet aan de gemeente levert ook daadwerkelijk het formu-lier in, dus ieder jaar krijgen we ook een flink bedrag binnen van gemeenteleden die het geld zelf overma-ken. Het blijft echter spannend of we het voor 2016 begrote bedrag van € 115.000 gaan halen.
Namens het CvK dank ik u allen voor uw bijdragen! En Ineke, hartelijk dank voor je hulp dit jaar weder-om!
Jacob van Gelder, penningmeester.
terug