EINDSTAND TOEZEGGINGEN AKTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016

Dat is zeer goed nieuws natuurlijk! Niet iedereen die een bijdrage doet aan de gemeente levert ook daadwerkelijk het formu-lier in, dus ieder jaar krijgen we ook een flink bedrag binnen van gemeenteleden die het geld zelf overma-ken. Het blijft echter spannend of we het voor 2016 begrote bedrag van € 115.000 gaan halen.
Namens het CvK dank ik u allen voor uw bijdragen! En Ineke, hartelijk dank voor je hulp dit jaar weder-om!
Jacob van Gelder, penningmeester.
terug