EINDEJAARSCOLLECTE 2019

Bij het lezen van dit Meerkontakt heeft u -als het goed is- de eindejaarbrief met het verzoek om een extra gift ten behoeve van kerkelijke activiteiten voor jong en oud ontvangen.

U kunt uw bijdrage overmaken per acceptgiro of via telebankieren op rekening NL16 RABO 0373 7158 38 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden inzake Inkomsten/VVB.

CvK/Marijn Vis en Foeke Dekker
terug