EETCLUB ZOEKT UW HULP!!!!

Sinds vijf jaren verzorgt de Eetclub met veel succes gedurende zeven maanden de derde donderdagavond van de maand een maaltijd. Dit kan dankzij de creativiteit en inzet van groepjes vrijwilligers die een kookgroep vormen. De meeste groepjes bestaan uit vier leden. Daarnaast zijn er vrijwilligsters die helpen bij het inrichten van de zaal en/of in de bediening. Helaas heeft een aantal vrijwilligers moeten afhaken of gaat afhaken. De meesten vaan hen omdat helaas hun gezondheid hen in de steek laat.

Om de continuïteit van de EETCLUB  te kunnen garanderen zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Wilt u helpen koken, bedienen of afwassen? Weet dat u hartelijk welkom bent.
 
terug