ACTIE VAKANTIETAS 2024

De diaconie gaat dit jaar ACTIE VAKANTIETAS organiseren.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes er op uit trekken blijven zij achter. Door de stijgende prijzen zal het aantal thuisblijvers deze zomer alleen maar toenemen
Met de ACTIE VAKANTIETAS gaan wij een aantal kinderen uit de Haarlemmermeer verblijden met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Het gaat om kinderen van 4 tot 15 jaar. De namen en adressen van de kinderen blijven uiteraard anoniem. Via de voedselbank worden de tasjes uitgereikt. De tasjes worden gevuld met leuke spulletjes, speelgoed, waardebonnen voor dagjes uit of cadeaubonnen. Zo kunnen zij toch een leuke zomer beleven en er nog eens op uit trekken .
Op zondag 23 juni is er gecollecteerd voor dit doel. Was u die zondag niet aanwezig in de kerk en wilt u een bijdrage leveren aan deze actie dan kunt u via het gironummer van de diaconie toch uw bijdrage leveren.

Rekening Diaconie Protestantse gemeente Badhoevedorp/Lijnden, NL55 RABO 0373736185 o.v.v. Diaconie Actie Vakantietas,
Wij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst en danken u voor uw bijdrage.

Namens de diaconie, Greet Boersma. 

SAMEN IN ACTIE MET COLOMBIA


SAMEN IN ACTIE MET COLOMBIA
Kerk in actie heeft een nieuw project opgezet “Samen in Actie”. Een mooi diaconaal project waar wij als protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden aan mee gaan doen. Binnen dit project kan een keuze gemaakt worden uit 7 landen waar Kerk in Actie contacten mee heeft en waar een aantal initiatieven zijn gestart. Als diaconie hebben wij gekozen voor één van de projecten in Colombia waar wij het komende jaar actie voor gaan voeren.
Colombia, land in Zuid-Amerika waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Er is nog veel armoede, huiselijk geweld en criminaliteit. Veel kinderen hebben weinig kansen voor een goede opleiding.
De diaconie heeft gekozen een project in Bogota, de hoofdstad, te ondersteunen. Hier werkt een partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet voor kinderen uit achterstandswijken met veel armoede en criminaliteit. Zij biedt deze kinderen een veilige plek en perspectief op een betere toekomst. De kinderen worden gestimuleerd om onderwijs te volgen en worden begeleid om weg te blijven bij criminaliteit en geweld. Ook wordt voor 45 jongeren een horecaopleiding georganiseerd en jongeren krijgen een training in het opzetten van een eigen bedrijf. Wij gaan deze actie starten op eerste kerstdag met een collecte tijdens de eerste collecte (Kinderen in de Knel). We houden u de komende tijd regelmatig op de hoogte over deze actie. De diaconie.
 

Diaconie

College van DiakenenDhr. H. (Henk) Kamerman, penningmeester
        020-6597291; hcbrkamerman[@]yahoo.com
Mevr. G. (Greet) Boersma-de Groot
Mevr. T. (Tineke) Vasmel
Dhr. S. (Sjirk) de Jong
Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, Badhoevedorp
Bank: NL 55 RABO 037 37 36 185
o.v.v. Diaconie/Noodfonds/Zending

ANBI gegevens
ANBI gegevens Pelgrimskerk diaconie
Jaarverslag 2022
Jaarverslag diaconie 2022

 

VAKANTIEWEKEN senioren

Het VAKANTIE BUREAU
 
Als diaconie willen we u net als andere jaren informeren over de vakantiemogelijkheden die dit bureau biedt.
Dit vakantiebureau organiseert vakanties voor senioren met en zonder zorgbehoefte. Deze worden georganiseerd in opdracht van (en met financiële steun van) de Protestantse Kerk in Nederland.
Iedereen is welkom ongeacht christelijke identiteit. Ontmoeting en de gezelligheid staan centraal. Een predikant of geestelijk verzorger is aanwezig, verzorgt de zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek.

Vakanties van het vakantiebureau worden verspreid door het jaar georganiseerd en vinden plaats in de zorghotels Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en hotel IJsselvliedt in Wezep.
Ook zijn er vaarvakanties op het schip de Prins Willem-Alexander.

In de vakantieweken worden allerlei activiteiten georganiseerd. Gasten kunnen wandelen of (rolstoel-/duo-) fietsen in de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden. Liever een boek lezen, puzzelen of lekker buiten zitten? Dat kan ook. Niets moet, (bijna) alles mag in zo’n vakantieweek. Er is altijd zorg aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig.

Wanneer u meer informatie zoekt over de vakantieweken kunt u kijken op de website
www.hetvakantiebureau.nl of contact opnemen via 0343 745 890 om een vakantiegids aan te vragen met de nog beschikbare mogelijkheden voor 2024.

Tineke Vasmel.