Contactgegevens

Pelgrimskerk
Havikstraat 5, 1171 DW Badhoevedorp
postadres: Roerdompstraat 17A, 1171 HA Badhoevedorp

Predikant
Mw. ds M. (Mirjam) Vermeij

06 3864 8035; dsmvermeij@gmail.com
Bereikbaar op: maandag, woensdag donderdag

Koster
Mw. H. (Henriët) den Arend-Dikstaal
Roerdompstraat 17a, 1171 HA Badhoevedorp
020 659 3133; henrietdenarend@hotmail.com

Kerkenraad
   Dhr. F. (Frank) Bentschap Knook (voorzitter)
   frank_bentschap_knook@hotmail.com

Scriba a.i. Mw. H. (Hannie) van Driel-van der Velde
   roerdompstraat 17A , 1171 HA Badhoevedorp; hannievandriel@hotmail.com

Kerkdienst
http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM
Kanselmededelingen (via scriba)
  Uiterlijk zaterdag 20.00 uur aanleveren
Commisie Erediensten
  Mw. A.S.H.(Anneke)  de Jongh-de Vries
   
achdejongh@planet.nl
Preekvoorziening: Mw. L. (Lia) Kooy-den Braber
  lia.kooy@hetnet.nl
Beamergroep: Mw. Z.E. (Zwanet) Gijzenberg
  zegijzenberg@hotmail.com

Bloemengroep
www.bloemengroep.nl

   Mv. C. (Cocky) Kamerman
   hcbrkamerman@yahoo.com

Muziek in de kerk
   Dhr. N. Nico) van Driel
   nicovandriel@hotmail.com

Kunst in de kerk
   Mv. G. (Greet) Boersma-de Groot
   greetboersma48@gmail.com

Pastoraat
Spoedsituaties: 06 1993 42 79

Rouwsuite Badhoevedorp
   Mw. H. (Henriët) den Arend-Dikstaal
   020 659 3133; henrietdenarend@hotmail.com.


Diaconie
   Dhr. H. (Henk) Kamerman

   020-6597291; hcbrkamerman@yahoo.com
Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, Badhoevedorp
Bank: NL 55 RABO 037 37 36 185
o.v.v. Diaconie/Noodfonds/Zending


College van Kerkrentmeesters
   Dhr. M. (Marijn) Vis (voorzitter)
   marijn.vis@gmail.com

Financiële administratie
financiele.administratie@pelgrimskerk.org
   Dhr. F. (Foeke) Dekker

(Vrijwillige) kerkelijke bijdragen & giften
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
Bank: NL16 RABO 037 37 15 838 / RSIN/Fiscaalnummer: 002514321

https://site.skgcollect.nl/366/
   Info: Mw. I. (Ineke) Gräeve-Koldewijn
   ejpgraeve@hetnet.nl


Catechese
   Mw. ds M. (Mirjam) Vermeij
   
dsmvermeij@gmail.com
 
Gespreksgroepen
Geloven in de wandelgangen
   Mw. L. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg
   023 555 1754; k.gijzenberg@planet.nl

Jeugd
   Mw. W. (Wilma) van Andel
   wilmavanandel@gmail.com

Kerkelijk bureau
Geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden & attestatie
Mw. C. (Caroline) Houtsma-Kost

kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org

Meerkontakt
Redactie
Roerdompstraat 17a (Karavanserai)
redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org
Adresmutaties & bezorgklachten
   Dhr. G. (Gerard) Slingerland

   020 659 3532g.slingerland@quicknet.nl

Kerkelijk archief
Roerdompstraat 17a, 1171 HA Badhoevedorp
   Dhr. F. (Frans) Goudappel; 
frans32@planet.n

Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden
   Mv. J.M.C. (Joyce) Aalberts
   06-24109010; joyce.m.c.aalberts@icloud.com

Webmeester
   Dhr. P. (Paul) Boersma
   06-51754042; 
paulboersma49@kpnmail.nl
terug