88e WERELDGEBEDSDAG: EERLIJK!!

Het Keltische kruis, het internationale logo van de WGD, dat de vier windstreken symboliseert.
88e WERELDGEBEDSDAG: EERLIJK!!
Stichting Velo Velo: ondersteunt, middels kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, ook ondersteunen zij mensen die medische zorg nodig hebben en zij zorgen dat onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen betaald wordt.
 
Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken hulp bij onderwijs en sociale integratie verleend aan diverse kleinschalige projecten op de Filippijnen. Die hulp     richt zich ook op landbouw en gezondheidszorg voor de inheemse bevolking in de plattelandsdorpen.
 
Bethany’s Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld met name in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik.

De eerste vrijdag in maart is wereldwijd een dag van gebed.
Zolang die dag duurt zijn er ergens in de wereld gebedssamenkomsten, waar dezelfde gebeden worden gebeden, dezelfde gedeelten uit de Bijbel worden gelezen en dezelfde noden bij God worden neergelegd. Als de zon in het verre Oosten opgaat over de eilanden van de Stille Oceaan, dan worden daar de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer ergens anders andere volken en breekt voor hen de dag aan. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2019 zal de Europese conferentie worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ons 90-jarig bestaan.
 
terug