FINANCI√čLE INFORMATIE VAN DE KERKRENTMEESTERS

De jaarlijkse actie “KERKBALANS” is afgerond. En…..nu?
Begin januari kreeg u allemaal de bekende jaarlijkse brief in de bus met het verzoek een bijdrage toe te zeggen aan onze eigen plaatselijke gemeente.
Wij beschouwen op dit moment deze actie als afgerond en kunnen u meedelen dat de toegezegde bijdragen op dit moment ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. Een prachtig resultaat voor een “krimpende” gemeente!
Wij willen u daarvoor hierbij ook héél hartelijk danken. Natuurlijk proberen we de door u toegezegde bijdragen zo goed mogelijk te besteden aan zaken die noodzakelijk zijn (gas. Licht, water, onderhoud en ga zo maar door), maar daarnaast ook aan zaken die goed zijn voor ons gezamenlijk “gemeentegevoel” (wekelijkse kerkdiensten, vorming & toerusting, koren en andere muzikale bijdragen etcetera).


Maar het voorjaar verstrijkt al weer snel en dus………. is een andere brief van onze gemeente in uw brievenbus gevallen: de brief, waarin u wordt gevraagd om een jaarlijkse bijdrage te geven voor het bedrag dat wij als plaatselijke gemeente voor elk lid moeten afdragen aan de landelijke kerk. Dat noemen wij de “Solidariteitscollecte”.
Wat houdt dat nu weer in?
De landelijke kerk ondersteunt gemeenten, maar ook projecten die zonder financiële ondersteuning helaas niet mogelijk zijn. Soms zijn dat plaatselijke gemeenten in financiële problemen, soms ook zijn er plaatselijke initiatieven die zonder extra geld vanuit de landelijke kerk onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor draagt elke plaatselijke gemeente jaarlijks een vast bedrag per lid af aan de landelijke kerk. En wij vragen dus van u of u die bijdrage wilt betalen. En….als u iets meer geeft, dan is het extra geld….voor onze eigen gemeente. Daarvan kunnen we dus ook hier in Badhoevedorp weer extra dingen doen.

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen aan het werk….van onze kerk
Namens Kerkenraad en CvK,
Harm Jonker

 
terug