UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE MEERJARIG VASTLEGGEN???

Onder deze link treft u het model formulier aan waarmee u uw jaarlijkse bijdrage kunt vastleggen en op deze manier méér kunt schenken voor hetzelfde geld (u kunt uw gift aftrekken van de belastingen, ongeacht de fiscale drempel).

/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente%20-%202016(1).pdf
terug