DECEMBER: LAATSTE MAAND VAN HET BELASTINGJAAR 2019!

Wij willen u erop attent maken, dat december de laatste mogelijkheid is om uw toezegging of periodieke gift te voldoen.

Een aantal van u heeft aangegeven dit via een overschrijving te regelen.
Vergeet u dit niet? Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens het CvK,
Marijn Vis en Foeke Dekker.
terug