DE ROUWSUITE IS GEOPEND . EN HOE ZIJN DE ERVARINGEN?

Bij de besluitvorming om een rouwsuite in te richten hebben we vier doelstellingen benoemd:
1.We willen als kerkelijke gemeente dienstbaar zijn voor onze eigen gemeenteleden, maar ook voor anderen in Badhoevedorp (en omgeving) in de periode dat iemand overlijdt tot en met de uitvaartplechtrigheid. Deze dienstverlening past naar onze mening in de visie om als kerk in de wereld te staan en (ook niet-kerkelijke medemensen) terzijde te staan in moeilijke periodes in hun leven.
2. Gelijktijdig is dit een mogelijkheid om meer mensen in onze gebouwen te verwelkomen die normaal gesproken niet in onze gebouwen komen en dikwijls de gebouwen ook van binnen niet kennen. Op deze manier maken zij kennis met de mogelijkheden van onze gebouwen. Dit kan mogelijk ook andere verhuurmogelijkheden stimuleren.
3. Gelet op de teruglopende financiële situatie van onze gemeente biedt de opzet een mogelijkheid om de gebouwen op passende manier te exploiteren om daarmee de financiële druk op de (kleiner wordende gemeente) iets te verlichten op een andere manier dan de kleine groep leden te vragen meer bij te dragen. Dit kan doordat ook niet-kerkelijke medeburgers gebruik maken en dus inkomsten opleveren.
4. Ten slotte willen we natuurlijk de ruimten in onze gebouwen normaal, goed exploiteren, waartoe dit een mogelijkheid is.

Dat nabestaanden, uitvaartverzorgers en gasten onze ruimten fraai en het gebruik "passend" vinden, stemt ons natuurlijk tevreden. Dat de prijsstellingen door gebruikers als realistisch worden gezien, zonder extreem te zijn was ook ons doel. Maar vooral trots en tevreden zijn wij dat al na een paar keer gebruik menigeen de gastvrouwen complimenteert met de de prettige, maar ook professionele manier waarop de verzorging van de rouwsuite wordt geregeld en condoleances en uitvaartplechtigheden worden verzorgd. Want vooral dat laatste is voor ons het belangrijkste doel: nabestaanden moeten zich op hun gemak voelen, uitvaartverzorgers moeten het prettig samenwerken vinden en gasten moeten met een goed gevoel een bijeenkomst kunnen bijwonen.

Maar natuurlijk is bij dit alles "de kost voor de baat uitgegaan".
De aanvankelijke (soberder) raming voor de kosten is overschreden. Nadat wij u als gemeente raadpleegden was ons duidelijk dat u zonder meer een "representatiever" ruimte wenste. Dat leverde een uiteindelijk kostenplaatje op van ca. € 30.000,- (inclusief een niet-geplande airco).
Maar daarbij waren diverse gemeenteleden bereid om een (extra) financiële bijdrage te geven voor de inrichting van de rouwsuite, wat ca. € 8.000,- opleverde.
Daarmee heeft de rouwsuite uiteindelijk ca. € 20.000,- gekost uit de algemene middelen van onze gemeente. Maar dit kon ruim worden gedekt vanuit een legaat dat wij in deze periode hebben ontvangen.
 
Dit alles resulteert in een passende en fraaie rouwsuite met zeer goede mogelijkheden om ook condoleances en uitvaartplechtigheden te verzorgen voor eigen leden, maar ook voor iedereen uit Badhoevedorp en omgeving die dat wenst.
Wij voorzien (ook gelet op bezichtigingswensen en gemaakte afspraken) dat de rouwsuite regelmatig gebruikt zal worden, aangevuld met bijeenkomsten en plechtigheden.
Een waardevolle bijdrage aan onze kerkelijke en maatschappelijke omgeving!
 
terug