De kerkelijke gemeente

De PKN gemeente Badhoevedorp-Lijnden heeft een geschiedenis vanaf het ontstaan van de Haarlemmermeer (1852).   Voorgangers van de PKN gemeente  zijn: de Hervormde Gemeente Haarlemmermeer, de Hervormde Gemeente Badhoevedorp-Lijnden en de Gereformeerde Kerk Badhoevedorp-Lijnden. Vanaf 1989 zijn de kerken samen opgetrokken in de Samen-op-Weg Gemeente Hervormd Gereformeerd; vanaf 2000 onder de naam Protestantse Kerk Badhoevdorp-Lijnden. Vanaf 2004 werd deze kerk deel van de PKN/Protestantse Kerk in Nederland en is de naam Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden  

Over de Pelgrimskerkgemeente
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden
Beleidsplan Pelgrimskerk 2021-2025


De predikanten: https://www.pelgrimskerk.org/predikanten
terug