De kerkelijke gemeente

De PKN gemeente Badhoevedorp-Lijnden heeft een geschiedenis vanaf het ontstaan van de Haarlemmermeer (1852). Voorgangers van de PKN gemeente  zijn: de Nederduitsch Hervormde Gemeente Haarlemmermeer, de Hervormde Gemeente Badhoevedorp-Lijnden en de Gereformeerde Kerk Badhoevedorp-Lijnden. Vanaf 1989 zijn de kerken samen opgetrokken in de Samen-op-Weg Gemeente Hervormd Gereformeerd; vanaf 2000 onder de naam Protestantse Kerk Badhoevdorp-Lijnden. Vanaf 2004 werd deze kerk deel van de PKN/Protestantse Kerk in Nederland en is de naam Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden  Over de Pelgrimskerkgemeente
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden
Beleidsplan Pelgrimskerk 2021-2025


zie meer over de geschiedenis van de gemeente en haar predikanten https://www.pelgrimskerk.org/predikanten

zie over huidige predikant, ds. M (Mirjam) Vermeij https://www.pelgrimskerk.org/contact

 
terug