Veertigdagentijd 2023, met als thema “Uit liefde voor jou!”


klik op: Veertigdagentijd
Lees meer 

veertigdagenkalender

Petrus PKN -  kalender veertigdagentijd

https://petrus.protestantsekerk.nl/online-kalender-veertigdagentijd/

De veertigdagentijd is de periode van As-woensdag tot Pasen. Van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. De PKN heeft voor deze periode  van bezinning allerlei materialen uitgegeven, waaronder een veertigdagen magazine en een veertigdagenkalender. Gratis te bestellen bij de PKN. Het thema dit jaar is Uit liefde voor jou.
“Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus leerde ons hoe we dat kunnen doen. Hij gaf Zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.  Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.”  
De veertigdagentijd kent ook een landelijke vastenactie. Dit jaar gericht op kwetsbare mensen in Moldavië.
 
Lees meer