Bijeenkomst Kerk Nieuw-Vennep over klimaatverandering

Zondag 25 september a.s. zal de Protestantse Gemeente De Rank in het teken staan van
klimaatverandering en wat we er samen aan kunnen doen in het licht van duurzaamheid en
rentmeesterschap. Om 9.30 uur begint de dienst, met als thema ‘Onze aarde, onze zorg’,
waarin ds. Gert van de Meeberg voor zal gaan. Daarna zullen we officieel de zonnepanelen in
gebruik nemen en drinken we koffie.
We vervolgen om 11.30 uur het programma met gastspreker Reinier van den Berg, bekend
als weerman; inloop vanaf 11.00 uur. Hij zal een presentatie geven over klimaatverandering,
de gevolgen en de uitdagingen waar we samen voor staan. Na afloop is er gelegenheid voor
vragen aan Reinier en gesprek. Van harte welkom! De ingang van de kerk is te vinden aan de
Eugenie Previnaireweg 14, Nieuw-Vennep.
terug