Hebt u aan het eind van het jaar nog iets extra's over voor UW kerk? Hartelijk Dank!!

AANDACHT VOOR DE EINDEJAARS COLLECTE 2016

Aan het einde van ieder jaar ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters weer een verzoek voor de Eindejaarscollecte.

Voor onze gemeente is dit een belangrijke bron van inkomsten, die we ook dit jaar weer hard nodig hebben om onze plannen te kunnen verwezenlijken. Dit jaar hebben we als gemeente weer veel ondernomen en ook voor 2017 staan er weer een flink aantal activiteiten gepland, op zondagen, maar ook op andere momenten in de week. Daarnaast houden we ook graag de pastorale zorg en onze gebouwen in goede conditie.

Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht voor deze belangrijke collecte! Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift!
 
Vriendelijke groet,
Jacob van Gelder
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
terug