90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. De Europese Conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland en gehouden in De Werelt in Lunteren van 12 juni-19 juni. Een groot deel van de conferentie is gewijd aan de orde van dienst die voor 2020 gemaakt wordt door de vrouwen uit Zimbabwe.
Dit is een eerste aankondiging, een uitnodiging aan iedereen om op vrijdagavond 1 maart bijeen te komen om te bidden en te zingen: een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen deelnemen.

Een van de coupletten uit het slotlied:
En over bergen en door dalen, gaat ook ons lied de wereld rond,
weerklinkt als echo vele malen, een etmaal lang van mond tot mond.
terug