donderdag 4 mei 2023

4 mei Gespreksgroep "Geloven in de wandelgangen"

Datum: 
 donderdag 4 mei 2023
Tijdstip: 
 15:15
Locatie: 
 Leny Binnekmap Meerwende Kam Onneslaan 131

Al gedurende enkele jaren komt een groepje gemeenteleden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over geloofsvragen. Opgezet vanuit de behoefte  om de vragen die soms oprezen na bijvoorbeeld het beluisteren van een preek, het lezen van artikel of na een opmerking van iemand en die men dan "in de wandelgang" aan elkaar voorlegden, met de predikant te bespreken.
Nadat de predikant was vertrokken heeft de groep besloten om met elkaar door te gaan. Omdat we het belangrijk vinden met anderen in gesprek te blijven over wat ons bezig houdt met betrekking tot geloof  kerk en samenleving. We komen eens in de zeven à acht weken op donderdagmiddag  bijeen op toerbeurt bij een van de deelnemers thuis. Waarbij een van de leden het te bespreken onderwerp heeft voorbereid. Onze nieuwe dominee Mirjam Vermeij zal niet altijd aanwezig kunnen zijn, maar heeft al wel een keer een bijeenkomst bijgewoond en naar aanleiding daarvan onderwerpen en tips aangereikt.
De groep bestaat momenteel uit zeven deelnemers, alle zeven dames!
We nodigen u graag uit om een keer mee te komen praten, en dat geldt zeker ook voor de heren onder ons! Van harte welkom!
Neemt u dan even contact op met Jeanne Dees (06 10 26 32 32) of Lucie Gijzenberg (023 555 1754)
Volgende bijaankomst bij Leny Binnenkamp, Meewende, Kam Onneslaan 131 Badhoevedorp

terug