woensdag 3 juli 2024

3 juli - Stilteviering

Datum: 
 woensdag 3 juli 2024
Tijdstip: 
 19.30
Locatie: 
 De Ark - Hoofddorp


Werkgroep STILTEVIERINGEN
Raad van Kerken - Hoofddorp
STILTEVIERINGEN DEZE ZOMER
 
De maandelijkse meditatieve bijeenkomsten van de Hoofddorpse kerken gaan ook de hele zomer door. Deze ‘stiltevieringen’ zijn op de woensdagen 3 juli, 7 augustus en 4 september, steeds om 19.30 uur, in De Ark in Hoofddorp.
Stiltevieringen zijn korte kerkdienstachtige bijeenkomsten. In het midden is er een langere stilte, van ongeveer acht minuten. Verder muziek, enkele korte teksten en korte liederen.
De gedachte erachter is dat veel mensen behoefte hebben aan een rustmoment tussen alle keuzes en beslissingen die ze dagelijks moeten nemen. In vieringen van circa 30-40 minuten kunnen de bezoekers in gedachten de afgelopen dag doornemen, terugdenken aan een gesprek of een woord uit een lied of tekst - of gewoon even niets: er zijn, hier en nu, ‘de stilte laten gebeuren’.
Wie wil, kan een kaarsje aansteken of na afloop nog een poosje in stilte blijven zitten. Ook is er de mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met een pastor. Afsluitend is er ook koffie. Elke eerste woensdag van de maand is er die stilteviering, om 19.30 uur. Iedereen, met welke achtergrond ook, is welkom. De toegang is vrij.
Voor vragen, reacties of suggesties: 
stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl. Voor meer informatie: rien.wattel@quicknet.nl.

Rien Wattel.
 

 

terug