25+ GROEP KOMT OP 9 FEBRUARI 2017 WEER BIJ ELKAAR!

Op onregelmatige basis komen leden en niet-leden van de Pelgrimskerk in de leeftijd van 25 tot 50 jaar bij elkaar om op een andere manier kerk met elkaar te zijn.
De bijeenkomsten varieren van een inhoudelijke discussie tot samen koken of een borrel of bijvoorbeeld een film bekijken.
Op 9 februari willen we luisteren naar onze eigen muziek. Iedereen wordt gevraagd muziek mee te nemen die je persoonlijk raakt.

Wees welkom!
Meer informatie bij Wilma van Andel via wilmavanandel@hotmail.com
terug