zondag 24 maart 2024

24 maart Gemeentebijeenkomst

Datum: 
 zondag 24 maart 2024
Tijdstip: 
 11:30
Locatie: 
 Karavanserai

Gemeentevergadering
Op zondag 24 maart 2024 zal na de kerkdienst en het koffiedrinken om 11.30 uur in de Karavanserai een gemeentevergadering worden gehouden over de toekomst van het kerkgebouw. De aanleiding hiervoor is dat de heer Paul Boersma formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gevolgde besluitvormingsprocedure ten aanzien van de gebouwen en het niet voldoende duidelijk maken waarom de optie Opgang niet wordt uitgewerkt. In deze vergadering zal onder meer worden uitgelegd waarom de werkgroep gebouwen heeft gekozen voor het verbouwen van de Karavanserai en niet voor de optie Opgang. De kerkenraad zal na deze gemeentevergadering definitief hierover gaan besluiten.
De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Update werkgroep gebouwen waarin wordt uitgelegd waarom de optie Karavanserai prevaleert boven de optie Opgang. Gelegenheid tot stellen van vragen en geven mening gemeente hierover.
3. Korte samenvatting van de inspraakbijeenkomst georganiseerd door Marijn Vis op 25 februari 2024. Vraag naar verdere inbreng gemeente voor de bouwgroep Karavanserai voor zover nog niet gegeven.
4. Sluiting.
U bent allen van harte uitgenodigd deze gemeentevergadering bij te wonen.
Hannie van Driel, scriba
 

terug