maandag 20 april 2020

20 APRIL 2020: GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK !

Locatie: 
 Karavanserai
Tijdstip: 
 20.00 UUR  - 22.30 uur

Op deze avond informeren wij u over de acties die wij hebben genomen en van plan zijn te nemen bij het vertrek van onze dominee, Bert Griffioen.

Daarnaast hopen wij u ook iets meer te kunnen vertellen over de stand van zaken met betrekking tot onze “materiële toekomst”.  We denken dan met name aan de stappen in het onderzoek naar wat we kunnen en moeten doen om onze huisvestingskosten drastisch te verlagen.

U wordt daarom allen met klem uitgenodigd deze avond bij te wonen om ook zo goed en actueel mogelijk geïnformeerd te zijn over de toekomst van onze gemeente!

ALLEN HARTELIJK WELKOM OP 20 APRIL 2020.
Uw Kerkenraad.
 

terug