zondag 10 december 2023

10 december ‘Rond de steen voor recht en vrede in Israël/Palestina’

Datum: 
 zondag 10 december 2023
Tijdstip: 
 13:30  - 14:15

 

zondag 10 december 2023 13:30 uur
Burgemeester Van Stamplein Hoofddorp

Geen vijanden zijn

rondom de steen van recht en vrede 
in Israel/Palestina


Deze steen ligt voor de boerderij van de Palestijnse familie Daoud Nassar bij Bethlehem.
Daoud verbouwt daar wijn en olijven en stichtte een centrum voor vrede, Tent of Nations.
Hij is ervan overtuigd dat we alleen vrede kunnen bereiken
p een creatieve, geweldloze manier met als motto:

we weigeren vijanden te zijn

www.tentofnations.nl


zondag 10 december 2023 13:30 uur Burgemeester Van Stamplein Hoofddorp

een verstillende samenkomst waarin stile gestaan wordt bij het onnoemelijke leed in Gaza en de vijandigheid  van de bewoners van Isarel en de Palestijnse gebieden.
:
• Om ruimte te bieden aan onze onmacht in de overtuiging dat we onrecht en geweld niet overwinnen door
in de ander een vijand te zien. 
• Om ruimte te bieden aan ons verdriet en onze boosheid om de mensen in Gaza en de familie van de gijzelaars.

• De kring rond de steen heeft een open en interreligieus karakter, met bijdragen van christenen, moslims, joden
en niet-gelovige mensen.
• We nodigen alle mensen in Haarlemmermeer uit elke dag stil te staan bij ‘in de ander niet een vijand zien’ en
zelf te weigeren een vijand te zijn, in solidariteit met Daoud Nassar in Bethlehem.


Organisatie: Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer,
waarin kerken, moslim- en migrantenorganisaties en
Amnesty International Haarlemmermeer samenwerken.


 

terug